Företagslarm med rörelsedetektorer

Företagslarm med rörelsedetektorer

Det är viktigt att du skyddar ditt företag med ett företagslarm. En effektiv typ av larm är företagslarm med rörelsedetektor. Det finns flera olika varianter med elektroniska sensorer som mäter infraröd strålning eller som känner av temperaturförändringar. Namnet ”rörelsedetektor” är egentligen missvisade eftersom det inte är rörelse som larmet känner av. Det som händer är att när en människa passerar detektorn så ökar temperaturen för ett kort ögonblick, på det viset känner företagslarmet av om någon rör sig i rummet. Detektorerna brukar inte reagera på små barn, man måste väga minst tjugo kilo för att företagslarmets sensorer ska aktiveras. 

Företagslarm med magnetkontakter 

Företagslarm tillverkas också med magnetkontakter. Detta är ett bra komplement till sensorer. Magnetkontakter används för att säkra upp fönster och dörrar. Man kan också använda en glaskrossdetektor som fungerar på ungefär samma sätt som magnetkontakter, den känner av den lufttrycksförändring som inträffar när glas krossas. En magnetkontakt är alltid billigare att installera jämfört med en glaskrossdetektor. Det är upp till den enskilde företagaren att räkna på hur mycket företagslarmet får kosta. Man måste inte köpa det dyraste företagslarmet för ett gott skydd, man kan få mycket larm för pengarna även om man väljer en lite billigare lösning. 

Är tjuvar mer intresserade av ett larmat företag? 

Nej det är precis tvärtom! Om du har ett företagslarm är risken lägre att du ska drabbas av ett inbrott. De flesta larminstallatörer erbjuder gratis rådgivning så du kan diskutera igenom alla funderingar du har kring ditt företagslarm. Det är ditt företag som ska skyddas så du måste fundera igenom vilka era behov är och hur mycket pengar ni kan använda på företagslarmet. Det finns inga köpkrav vid rådgivning, det är bara ett tillfälle för dig att få svar på dina frågor om till exempel hur tjuvar brukar reagera när det finns företagslarm.

Företagslarm och försäkring 

Alla försäkringsbolag ser positivt på att man skyddar sina lokaler med ett företagslarm. Ibland kan du få rabatt på din försäkringspremie om du installerar larm på ditt företag. I vilket fall som helst ska du alltid välja ett företagslarm som är godkänt av SSF, Stöldskyddsföreningen. Även om du inte anser dig ha något av stort värde på ditt företag ska du i alla fall överväga ett företagslarm. Det är alltid olustigt att bli utsatt för ett inbrott och det finns larm som aktiveras om det till exempel är driftstopp i produktionen då det är viktigt att agera så fort som möjligt. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *