Att låna pengar utan UC kan ibland vara lämpligt

Att låna pengar utan UC kan ibland vara lämpligt

Att låna pengar utan UC kan ibland vara ett alternativ för vissa låntagare. Vad detta innebär är att ingen kreditupplysning görs via Upplysningscentralen (UC) i samband med den kreditkontroll som görs när du ansöker om ett lån. Denna typ av lån har samtidigt ofta högre räntor och striktare återbetalningsvillkor. Trots detta kan de alltså vara lämpliga att ta i vissa situationer – läs vidare för att lära dig mer!

3 hypotetiska situationer då du kan vilja låna pengar utan UC

Dessa är några hypotetiska situationer då du kan vilja låna pengar utan UC:

  • För att skydda din kreditvärdighet. Ponera att du nyligen har ansökt om ett bostadslån och därför inte vill få fler förfrågningar hos Upplysningscentralen då dessa kan påverka din kreditvärdighet negativt. Samtidigt kan du behöva låna 10 000 kr snabbt för att täcka en oväntad utgift. Eftersom varje UC-förfrågning kan sänka din kreditvärdighet kan du därför vilja välja en alternativ lösning.
  • På grund av många tidigare låneansökningar. Under det senaste året kan du ha tagit flera smålån och kanske även använt ett kreditkort. Du är då medveten om att många förfrågningar tidigare har gjorts. Du är även medveten om att ytterligare UC-förfrågningar skulle kunna göra det svårare att bli godkänd för lån framöver. Men du behöver låna 5 000 kr för att betala en räkning som du inte har räknat med. Genom att låna pengar utan UC kan du undvika att ytterligare UC-förfrågningar görs.
  • För att förfrågan inte ska synas. Du och din partner kanske planerar att köpa en bostad tillsammans. Ni vill ha en gemensam ekonomi och vill därför inte att respektive partners enskilda lån ska påverka den andra partens kreditvärdighet. Du behöver också 15 000 kr för att finansiera en nödvändig operation för din katt eller hund. Du vill inte att detta lån ska påverka din partners möjlighet att få ett bostadslån, så därför lånar du istället via en alternativ långivare som inte använder sig av Upplysningscentralen.

Det kan alltså finnas legitima skäl att ansöka om ett lån utan att blanda in UC. Detta förutsatt att du är medveten om de potentiella riskerna.

Marknadens guldpris styrs till viss del av dollarn

Marknadens guldpris styrs till viss del av dollarn

Visste du att marknadens guldpris till viss del styrs av den amerikanska dollarn? Faktum är att det finns en koppling mellan dessa bägge tillgångsslag som generellt sett är omvänd. Detta innebär att guldet vanligtvis ökar i värde i takt med att dollarn minskar i värde och vice versa. Anledningen till detta är att priset på valutan anges i just amerikanska dollar (USD).

Allt annat lika ska alltså en starkare amerikansk dollar leda till att marknadens guldpris sjunker. Samtidigt brukar en svagare dollar resultera i att guldpriset stiger. Detta sker till följd av att efterfrågan på guldet blir större när dollarn är svagare. Samtidigt råder alltså även det omvända förhållandet.

Detta är skälet till att guldet ofta ses som en försäkring mot inflation. När inflationen stiger och priserna på varor och tjänster ökar minskar nämligen dollarn i värde. Så med en stigande inflation stiger därför även guldpriset.

Dagens guldpris påverkas även av efterfrågan från industrin

När det kommer till dagens guldpris bör du även vara medveten om att efterfrågan kommer från flera olika håll. Till exempel ligger det till på följande sätt:

  • Hälften av efterfrågan kommer från smyckesindustrin. Cirka hälften av all efterfrågan i världen på guld kommer från smyckesindustrin. Smyckesföretag i Indien, USA och Kina använder sig av enorma mängder guld varje år och driver därmed upp efterfrågan en hel del.
  • Guldet används även inom industrin. Det är inte bara smyckesföretag som förbrukar mycket guld. Även inom industrin används ädelmetallen för en rad olika ändamål. Den används bland annat i tillverkningen av medicinsk utrustning samt elektrisk precisionsutrustning såsom GPS-enheter.
  • Även konsumentprodukter driver på efterfrågan. Utifrån de faktorer som vi redan har nämnt påverkas dagens guldpris därför av tillgång och efterfrågan. Detta är en grundläggande ekonomisk teori som innebär att guldpriset kan stiga i tider av förhöjd efterfrågan i förhållande till tillgången på ädelmetaller. Så är bland annat fallet när efterfrågan ökar på konsumentprodukter såsom elektronik och guldsmycken.

Som om inte detta vore nog väljer många investerare dessutom att investera i fysiskt guld. Även detta är därför en faktor som driver på efterfrågan och därmed kan leda till att guldpriset stiger.

Finansieringslösning för privatpersoner

Det kan vara ganska svårt att låna pengar utan inkomst, men det går faktiskt. Eller rättare sagt – det beror på vad man menar med att låna pengar utan inkomst. Om du helt saknar inkomst är det närmast omöjligt att få ett privatlån. För snabblån och sms-lån ser det lite ljusare ut.

Din möjlighet att betala tillbaks lånet spelar roll

Det viktiga för alla långivare, oavsett vilken typ av lån det handlar om, är att du har goda chanser att betala tillbaks ditt lån. Ingen bank eller annan långivare vill förlora pengar. Det är därför de alltid undersöker vad du tjänar, hur många skulder du redan har och vilken din kreditvärdighet är.

Olika definitioner på lån ”utan inkomst”

Även om sms-lån brukar ha rätt så toleranta villkor finns det som regel ett inkomstkrav. Det brukar dock inte vara ett särskilt högt ställt krav. Vissa lån kräver en årsinkomst på enbart några tiotusen kronor. Andra anger inte någon gräns utan gör en individuell prövning istället. Det betyder att långivaren bedömer från fall till fall vem som ska beviljas ett lån. Faktorer som lånets storlek, eventuella betalningsanmärkningar och befintliga lån kan avgöra om din inkomst är tillräcklig eller inte. Här är några exempel på hur långivaren kan tänka angående lån utan inkomst:

Har du A-kassa?
Vissa långivare accepterar A-kassa som inkomst. Eftersom du har en inkomst från A-kassan har du något att betala tillbaks lånet med. Det kan hända att du behöver visa upp ett intyg på hur många dagar A-kassa du har kvar.

Sjukpenning:
Här gäller samma resonemang som för A-kassa, möjligen med skillnaden att det kan vara lättare att få lån med sjukpenning än med A-kassa. Var beredd att kunna visa upp ett intyg efter ansökan.

Ingen taxerad inkomst:
Ifall du börjat jobba i år men inte hade någon inkomst förra året kan det se ut som att du saknar inkomst på kreditupplysningen. Genom att skicka in intyg från din arbetsgivare eller en kopia på det senaste lönebeskedet kan du få lån ändå.

Låna som student:
Som student kan du få ett förmånligt CSN-lån. Det kan vara tufft att hitta en annan långivare som går med på att ge dig ett lån. Anledningen är att du då i praktiken skulle använda ett lån (CSN-lånet) för att betala tillbaks ett annat lån (snabblånet). Med det sagt finns det långivare som ändå beviljar sådana lån. Om du har en liten extrainkomst vid sidan av studierna kan det öka dina chanser att få lån.