Bemanningsföretag för sjuksköterskor

Bemanningsföretag för sjuksköterskor har blivit allt vanligare på senare år. Många sjuksköterskor väljer att arbeta via bemanningsföretag istället för direkt på en klinik eller ett sjukhus. Det finns både för- och nackdelar med att arbeta via bemanningsföretag sjuksköterskor. I den här artikeln tittar vi närmare på bemanningsföretag för sjuksköterskor och vad det innebär att arbeta via dem. Vi går igenom aspekter som lön, arbetstider, utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Fördelar med att jobba via bemanning

Ett skäl till att många väljer bemanningsföretag för sjuksköterskor är möjligheten till flexibilitet och variation. Som bemanningsanställd sjuksköterska kan du själv styra dina arbetstider och välja olika uppdrag utifrån dina önskemål. Det ger en frihet som många uppskattar. Dessutom får du möjlighet att arbeta på olika avdelningar och kliniker, vilket ger dig bredare erfarenhet.

Lönenivån för bemanningsanställda sjuksköterskor är ofta något högre än för tillsvidareanställda. Bemanningsföretagen erbjuder ibland även andra förmåner som friskvårdsbidrag, försäkringar och pensionssparande. Dock saknas vanligtvis förmåner som semesterersättning och sjuklön. Här är det viktigt att sätta sig in i villkoren och jämföra med kollektivavtal.

Arbetsmiljö och introduktion

Arbetsmiljön och introduktionen kan variera beroende på vilket uppdrag och vilken klinik du arbetar på. Många bemanningsföretag erbjuder dock utbildningar och stöd kring exempelvis brandsäkerhet, hygienrutiner och läkemedelshantering. Det är dock upp till varje klinik att ge en god introduktion på plats. Här behöver du som sjuksköterska vara aktiv och ställa frågor.

Personlig utveckling

Möjligheterna till personlig utveckling inom ett bemanningsföretag kan se olika ut. Vissa erbjuder kurser och utbildningar, medan andra har ett mindre fokus på detta. Mycket handlar om ditt eget engagemang. Fördelen är dock att du får möjlighet att arbeta på olika ställen och lära av olika kollegor. Det breddar din kompetens.

Arbetsgemenskap

Att byta arbetsplats och kollegor oftare kan göra det svårare att känna arbetsgemenskap och bygga relationer. Som bemanningsanställd sjuksköterska får du hela tiden börja om på nya ställen. Det passar inte alla. Samtidigt får du träffa många olika människor. Det ger både utmaningar och möjligheter.

Efterfrågan på sjuksköterskor väntas vara fortsatt hög. Många bemanningsföretag erbjuder därför goda möjligheter till både heltids- och extraarbete. Samtidigt råder det brist på sjuksköterskor, så även möjligheterna till fast anställning bedöms som goda på sikt. Här får du som sjuksköterska en stark position på arbetsmarknaden. Sammanfattningsvis finns både fördelar och nackdelar med att arbeta via bemanningsföretag som sjuksköterska. Mycket handlar om dina egna preferenser och livssituation. Oavsett vilket alternativ du väljer är efterfrågan på sjuksköterskor fortsatt hög, så möjligheterna på arbetsmarknaden ser goda ut.

Information om löner för bemanningssjuksköterska i Norge

Att hitta information om löner för bemanningssjuksköterska i Norge är inte helt enkelt eftersom det finns många saker som påverkar inkomsten. Norge har generellt högre löner inom vården men hur mycket går det egentligen att tjäna?

Hitta information om löner för bemanningssjuksköterska i Norge

För att hitta information om löner för bemanningssjuksköterska i Norge finns en del att läsa på både svenska och norska hemsidor. Svenska bemanningsföretag brukar skriva en del om lönen men det finns även andra sidor som skriver om ämnet. Viktigast för den som vill hitta information är att leta efter trovärdiga sidor. Ett enkelt råd är att hålla sig till bemanningsföretagens hemsidor samt kontakta dem vid eventuella frågor.

Vad avgör lönen?

En av anledningarna till att det inte är helt lätt att hitta information om löner för bemanningssjuksköterska i Norge är för att det finns flera olika saker som påverkar. Några saker som avgör är förstås ålder, erfarenhet och kompetens men även arbetsplats- och mängd påverkar inkomsten.

Generellt så har Norge som sagt högre löner inom vården än vad Sverige har och en grundutbildad sjuksköterska som är anställd tjänar ca 45 000 – 47 000 kronor i månaden, vilket är ganska mycket mer än i Sverige.

Som bemanningssjuksköterska på uppdrag i Norge finns goda chanser till ökad inkomst och några saker, förutom att grundlönen är högre, som påverkar inkomsten är att landet erbjuder:

  • Lägre skatt
  • Högre OB- och övertidsersättning
  • Fler avdrag, till exempel för mat, resor och bostad

Många svenska bemanningssjuksköterskor åker till Norge för att jobba intensivt under en period för att sedan åka hem och vara lediga några veckor. Med en heltid, OB-ersättning och en och annan övertidstimme är det inte ovanligt att sjuksköterskorna får ut runt 50 000 – 60 000 kronor efter skatt. Det gör att det är möjligt att jobba mindre och vara ledig mer – även om det förstås innebär intensiva jobbperioder emellanåt.

Jobba i Norge – bra att veta

Förutom att det är bra att ta redan på information om löner för bemanningssjuksköterska i Norge är finns det andra saker som också är bra att känna till. Till exempel så krävs norsk sjuksköterskelegitimation, personnummer och skattekort. Många bemanningsföretag hjälper till med det administrativa för den som vill prova på att jobba i grannlandet men det går även att ansöka på egen hand.

Jämför priser på mobiler med abonnemang och spara pengar

Har du tänkt köpa en ny mobiltelefon? Vill du i samma veva passa på att skaffa ett nytt mobilabonnemang? Det finns mycket att tjäna på att göra detta då du ofta kan få ett bra paketerbjudande. Men det är viktigt att du jämför priser på mobiler med abonnemang. Detta för att du ska kunna försäkra dig om att det paket som du slutligen väljer är så förmånligt som det bara kan bli!

Att tänka på när du jämför priser på mobiler med abonnemang

Att välja ett mobilabonnemang är ett stort val. Generellt sett kan du nämligen bli fast med abonnemanget under en ganska lång tid. Dessutom skiljer sig de olika alternativen på marknaden åt ganska väsentligt avseende prissättning. Därför kan du behöva lite rådgivning när det kommer till att jämföra priser på mobiler med abonnemang.

Du bör till exempel tänka på att:

  • Jämföra priser. Detta är för många en självklarhet men tyvärr inte för alla. Med hjälp av jämförelsesajter av olika slag kan du snabbt och enkelt göra jämförelser av de alternativ som finns att välja bland. Och det är viktigt att du faktiskt jämför priser på mobiler med abonnemang. För genom att göra detta kan du säkerställa att du gör ett bra val och att du inte betalar för mycket för produkten och tjänsten.
  • Läsa det finstilta. En annan sak som är viktigt att ha i åtanke är att du alltid bör läsa det finstilta. Vi syftar då på de regler och villkor som gäller för abonnemanget ifråga. Alla mobilabonnemang är nämligen utformade på olika sätt och villkoren för dessa skiljer sig ofta åt på flera punkter. Framför allt när det kommer till billigare abonnemang kan det finns vissa hakar som du bör vara medveten om. Det kan till exempel röra sig om långsiktiga prishöjningar eller begränsningar av data.
  • Ta reda på hur mycket surf du behöver. Alla konsumenter behöver inte obegränsad surf eller att en enorm mängd data ingår i abonnemanget. Därför bör du försöka sätta fingret på ditt behov av surf. Genom att göra detta kan du nämligen ofta välja ett lite billigare abonnemang med en mindre datamängd. Därför är det viktigt att du har detta i åtanke.

Kostnadseffektiva möbler

Att trivas på sitt kontor är viktigt och det har till och med visat sig att anställda som trivs bra på jobbet också presterar bättre. Att lägga tid, energi och även pengar på att inreda sitt kontor så att det blir praktiskt, mysigt och trivsamt kan därför leda till en ökad ekonomisk vinst för företaget. Men med det sagt så behöver det inte bli en allt för stor utgift när man piffar upp arbetsplatsen. Det finns nämligen en stor marknad för begagnade kontorsmöbler. Dessutom håller begagnade kontorsmöbler ofta en hög kvalitet, eftersom att arbetsplatser tenderar att byta ut sina möbler och sin inredning med jämna mellanrum. Det betyder att man inte behöver tumma på varken kvalitén eller trivseln när man vill spara in en slant.

Ge möbler ett nytt liv

Människan har utan tvekan byggt upp ett konsumtionssamhälle där ekonomin bygger på ständig produktion av nya saker, tillbud och efterfrågan. Men jordens resurser är inte oändliga, samtidigt som många produktionssystem är både ekologiskt och socialt ohållbara. Att hela tiden tillverka och producera nya saker kräver alltså ständigt nya resurser, samtidigt som mycket av det som produceras bara används under en väldigt kort tid och snabbt hamnar på soptippen eller värsta fall i naturen. Därför behövs det enkla sätt att sortera sina sopor och avfall rätt samt medvetenhet kring återvinning och hur man kan skänka sina ägodelar när man känner sig färdig med dem. Att köpa begagnade kontorsmöbler hjälper företaget att drastiskt minska sitt ekologiska fotavtryck, eftersom att man därmed sparar in på en stor mängd nya material och resurser när man inte köper helt nyproducerade varor.

Kombinera nöjda kunder med liten miljö- och klimatpåverkan

De firmor som erbjuder begagnade kontorsmöbler är ofta otroligt vassa på sitt jobb, och naturligtvis är en stor prioritet att kunderna ska känna sig nöjda med sina nyinredda kontor. Dessa företag erbjuder ofta försäljning, uthyrning och köp av begagnade kontorsmöbler, vilket innebär att de för det mesta har ett stort lager av varor att välja mellan. Därför behöver man inte begränsa sin fantasi när man inreder kontoret, sannolikheten är nämligen stor att dessa företag har varor som tilltalar en, allt ifrån skrivbord och stolar till soffor och sittdynor. Se vican för bra begagnade kontorsmöbler.